Legal na kaalaman

Pinal ng Probisyon Ika-pitong Kabanata

Artikulo (143) Ang Tagapangasiwa ay maglalabas ng isang resolusyon para sa pagkakatatag ng isang Labor Affairs Consulting Committee na binubuo ng mga kinatawan ng Kagawaran, Kuponan o ang Restructuring of the Manpower and the Executive Branch of the State, mga … Readmore

Inspeksyon sa Paggawa : at Karampatang Parusa Ika-anim na Kabanata

Unang Seksyon - Inspeksyon sa Paggawa Artikulo (133) Ang mga piling manggagawa na itinalaga sa pamamagitan ng isang resolusyon mula sa Kagawaran ay magkakaroon ng kapasidad bilang mga opisyal na mangangasiwa sa pagsasakatuparan ng Batas na ito, mga patakaran at … Readmore

Sama-samang Kolektibong Paggawa : Ikalimang Kabanata

Unang Seksyon - Karapatan ng mga Manggagawa, mga Samahan ng mga Employers at mga Organisadong Grupo  Artikulo (98) Ginagarantiya ng probisyong ito ng Batas ang karapatan sa pagtatatag ng mga unyon at pag-oorganisa ng mga grupo para sa mga manggagawa. … Readmore

Sistema ng Paggawa : at Mga Kondisyon

Unang Seksyon - Ang Pasahod Artikulo (55) Ang pasahod ay ang pangunahing bayad na matatanggap o dapat matanggap ng isang manggagawa depende sa uri ng trabaho na gagawin niya at bilang karagdagan sa mga benepisyong nakalagay sa kontratang napagkasunduan nila … Readmore

Indibiduwal na Kontrata sa Paggawa Unang Seksyon

Istraktura ng Kontrata sa Paggawa Artikulo (27) Sinuman, na ang taon ay labinlima, ay may karapatang tapusin ang isang kontrata sa trabaho kung ang panahon ng paggawa ay hindi tinukoy sa kontrata. Kung ang panahon naman ay tinukoy, ito ay … Readmore

Pagsasanay para sa Trabaho,: Kinakailangang Kakayahan at Pagiging Bihasa

Unang Seksyon Artikulo (7) Ang Tagapangasiwa ay dapat na maglabas ng resolusyon na sumasaklaw sa mga kondisyon ng trabaho sa pribadong sektor, partikular na ang mga sumusunod: 1 - Kondisyon para sa mga manggagawang lumipat mula sa isang employer patungo … Readmore

PANGKALAHATANG : PROBISYON

Artikulo (1) Sa pagpapatupad ng mga probisyon ng Batas na ito, ang mga sumusunod na tuntunin ay mangangahulugang: 1 - Ang Kagawaran: Ang Kagawaran ng Kagalingang Panlipunan at Paggawa. 2 - Ang Tagapangasiwa: Ang Kagawaran ng Kagalingang Panlipunan at Paggawa. … Readmore
Develope and design by MiM E-Solutions
All right reserved 2019 , TOGETHER

Telesecretariat

Makipag-ugnay sa amin nang direkta sa sumusunod na address

22215150

Ang mga iskedyul ay maaaring makuha sa sumusunod na address
9:00 AM to 12:00 PM