Panglimang Kabanata : Sa Mga Oras ng Pagtatrabaho at Bakasyon

Artikulo (22)

Ang kontratang pangagalap ay gagawin ng Department of Domestic Labour at kinakailangan na isama ang mga sumusunod na mga karapatan ng mga pangtahanang manggagawa:
1. Obligasyon ng amo na magbigay ng pagkain, matutuluyan at damit ang kanyang manggagawa, kasama ang mga medikal na pagpapagamot kung sakaling kinakailangan sa trabaho at kabayaran sa mga pinsala sa trabaho.
2. Ang oras ng trabaho ay hindi hihigit sa dose oras bawat araw at masalitan ng oras ng pahinga.
3. Ang manggagawaay may karapatan na magkaroon ng pahinga bawat linggo at bakasyon bawat taona bayad.
4. Kinakailangan na may sugnay na magsasalaysay na ang pasaporte ng manggagawaay isang personal na dokumento na kinakailangan manatili sa posisyon ng manggagawa. Ipinagbabawal na ito ay kukunin ng amo maliban na lamang kung papayagan ng katulonng ang amo na gawin ito.
5. Ang amo ang magbabayad sa transportasyon kung sakaling mamatay ang manggagawaat ipapauwi ang katawan nito sa kanyang bansa, at kinakailangan na bayaran siya sa buwan kung kailang ito pumanaw.

---

Telesecretariat

Makipag-ugnay sa amin nang direkta sa sumusunod na address

22215150

Ang mga iskedyul ay maaaring makuha sa sumusunod na address
9:00 AM to 12:00 PM