එකටලෙස නම් කර ඇති මෙම විද්‍යුත් වේදිකාව, කුවේට් ප්‍රාන්තය තුළ සිටින සංක්‍රමණිකයන් සහ ඔවුන්ගේ නීති නියමයන් පිළිබඳව සැලකිලිමත් වන, මානව හිමිකම් සඳහා කුවේට් සමාජය තුල ඇති එකකි. තවද, පැමිණිලි වල යාන්ත්‍රණය සහ එය ගොනු කරන අයුරු, එය උල්ලංඝනය කරන අයගෙන් ඔවුන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම පිළබඳව ද සංක්‍රමණිකයන් හට මාර්ගෝපදේශ ලබා දේ. ප්‍රථම වේදිකාව 2016 දී, කුවේටයේ ලන්දේසි තානාපති කාර්යාලයේ සහයෝගයෙන් සැලසුම් කරන ලද්දේ මෙම කාලය තුළ වේදිකාව අරාබි, ඉංග්‍රීසි, හින්දි – උර්දු – පිලිපීන යන භාෂා පහකින් සේවා සපයන ලදී. 2019 දී ඔවුන් “ඉතියෝපියානු සහ ශ්‍රී ලාංකික භාෂා” ද එකතු කළහ.

වේදිකාව විසින් නව වෙබ්-නිර්මාණයක් ලබා දීමෙන් පසුව, පරිශීලකයින්ට ඔවුන්ගේ අවශ්‍ය සේවාවන් පහසුවෙන් සොයාගත හැකිය. මෙම නව දියුණුව, සංවර්ධනය හා ජාත්‍යන්තර සහයෝගීතාව සඳහා ඇති ස්විස් ඒජන්සිය සමඟ සහයෝගයෙන් සිදු කරන ලදී.

මෙම වේදිකාවේ කම්කරු නීතිය සහ ගෘහ සේවකයින් සඳහා පරිපාලනමය තීරණ සම්බන්ධ පරිවර්තන අඩංගු වේ. මීට අමතරව, සේවකයාගේ විමසීම් ලබා ගැනීමට සහ ඊට ප්‍රතිචාර දැක්වීමට තාක්ෂණික හා නීති උපදේශකයින්ගෙන් සමන්විත කණ්ඩායමක් විද්‍යුත් වේදිකාව තුල සිටි. සෘජු චැට් කිරීමෙන් හෝ වේදිකාවේ ඔවුන්ගේ නිල ගිණුම භාවිතා කරමින් ඔවුන්ගේ ප්‍රශ්නය ලියාපදිංචි කිරීම තුලින් කම්කරුවන්ට ඔවුන්ගේ විමසීම් ඉදිරිපත් කළ හැකිය. ඔවුන්ට කෙටි පණිවුඩ සේවාව හෝ හොට්ලයින් භාවිතා කරමින් නීති උපදේශක සමඟ සෘජුව සම්බන්ධ විය හැකිය. “අරාබි-ඉංග්‍රීසි- හින්දි-උර්දු-පිලිපිනෝ”භාෂා පහකින් හොට්ලයින් තෝරා ගැනීමට අවස්තාව ඇත.